Rum House (https://www.rumhouse.cz/)

Reklamační řád

  • Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

  • Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

  • Uplatnění reklamace: V případě reklamace nás kontaktujte na e-mail: info@rumhouse.cz

  • Způsob a lhůta pro vrácení peněz: Vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet.

  • Vyrozumění spotřebitele o vyřízení reklamace: Spotřebitel je na základě reklamačního protokolu informován, že podávající převzal zboží do reklamačního procesu, (kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy). O vyřízení je spotřebitel informován e-mailem na registrační e-mailovou adresu.
Rum House

Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.